Hi, writing about the price for reseller

Palabras: Sawubona, bengifuna ukwazi intengo yakho.